1miljard.nl

Wat is het?

Wat is het?

Het woord plaats impliceert vaak een hoge mate van onzekerheid, maar als we verwijzen naar plaatsen, bedoelen we meestal een gebied op het aardoppervlak. Daarentegen gebruiken we het woord locatie om naar een regio ergens anders op de wereld te verwijzen. Een locatie kan een stad, een bergketen of een bergpas zijn. Het woord locatie kan ook worden gebruikt om een land aan te duiden. Dit is belangrijk omdat, hoewel de term plaats meestal wordt geassocieerd met de Verenigde Staten, het ook een plaats in Europa kan aanduiden Fellmedia SEO a locatie.

een locatie

Een locatie is een plaats die u kiest voor een bepaalde site. Het is de locatie waar het gebouw staat. Met andere woorden, een locatie kan een straat of een plaats zijn. Een stad kan veel verschillende locaties hebben. De naam van een locatie kan een straatadres of een gebouwnaam bevatten. Zo staat het Empire State Building op de kruising van Fifth Avenue en 33rd Street in New York.

Een ander belangrijk concept bij het identificeren van een locatie is de relatie tussen twee locaties. Het basisgebied is het punt waar de bemanning de buitenwereld ontmoet. Het basisgebied is de interface tussen de set en de buitenwereld. Om deze reden is het belangrijk om een basislocatie te identificeren die dicht genoeg bij een oriƫntatiepunt ligt. Vervolgens moet worden bepaald of de locatie zich fysiek in de buurt van een oriƫntatiepunt bevindt of niet. Deze informatie kan ook worden gebruikt om te beslissen over het type film dat moet worden gedaan.

Voor meer info klik je deze site aan: Fellmedia SEO