Uncategorized

Is een lening met een looptijd van 40 jaar interessant?

Tegenwoordig is het voor jonge mensen onmogelijk geworden om een lening op 20 jaar af te betalen, tenzij ze reeds een aanzienlijk bedrag bij elkaar gespaard hebben of tenzij de ouders hun bijdrage doen bij de aankoop van een woning. De gemiddelde looptijd voor de afbetaling van een hypothecaire lening is vandaag al opgelopen tot 25 en vaak zelfs tot 30 jaar. Er zijn zelfs banken die looptijden tot 40 jaar aanbieden aan hun klanten. De vraag rijst hier meteen of dit nog interessant is.

Aan te raden of af te raden?

Woningen, appartementen en gronden zijn in Vlaanderen zo duur geworden dat de looptijd van leningen bijna verdubbeld is in vergelijking met 10 tot 15 jaar geleden. Een langere looptijd van de hypothecaire kredieten heeft ook voordelen, namelijk een lagere maandelijkse afbetaling én een langere fiscale aftrekbaarheid.

Maar laat u niet vangen! Een lening met een lange looptijd van 40 jaar is eerder nadelig:

  • Bij een langere looptijd van de lening komt de totale prijs ervan altijd duurder uit dan bij kortere looptijden. Denk hierbij aan het hogere bedrag van de premie van de schuldsaldoverzekering, en de zwaardere intrestlasten die u moet betalen omdat u trager afbetaalt.
  • We maken hierbij ook de kanttekening dat de fiscale voordelen het meest interessant zijn gedurende de eerste tien jaren van het woonkrediet.
  • Daarnaast loopt een hypothecaire inschrijving maximum voor 30 jaar. Daarna is een nieuwe inschrijving nodig, en zal u dus opnieuw notariskosten etc. moeten betalen.
  • Vergeet niet dat u in ieder geval nog aan het afbetalen bent terwijl u reeds met pensioen bent. En wie weet hoeveel pensioen we binnen 40 jaar nog zullen hebben…

Lenen over generaties

In sommige Europese landen is men zelfs begonnen met de hypothecaire leningen te spreiden over verschillende generaties. Wil u uw kinderen en kleinkinderen opzadelen met de lening van uw woning? Zullen zij in dat geval ooit nog bereid zijn zelf te lenen voor hun eigen woning?

De vuistregel

Het maandelijkse af te betalen bedrag wordt door de banken op 1/3e van het gezinsinkomen gesteld. Sommige banken handteren de vuistregel dat er in elk geval €800 moet overblijven van het inkomen na betaling van de lasten van de lening.

Wat gebeurt er met uw hypothecair krediet wanneer het tot een scheiding komt?

U heeft als echtpaar een hypothecaire lening afgesloten en het komt tot een scheiding; een realistische situatie. Er moet een oplossing gezocht worden voor de lening en dit brengt kosten met zich mee…

Vervroegde terugbetaling van de hypothecaire lening

Stel één van beiden, of jullie samen kunnen intussen het openstaande krediet vervroegd terugbetalen. Geen probleem, een hypothecair krediet kan mits enkele voorwaarden altijd terugbetaald worden. Het gaat in dit geval om een terugbetaling van de lening voor de voorziene terugbetalingstermijn. In dit geval dient u de bank een vergoeding te betalen voor het vroeger terugbetalen van de lening, namelijk een wederbeleggingsvergoeding. De wederbeleggingsvergoeding bedraagt 3 maanden intrest op het geleende kapitaal dat u eerder zal terugstorten.

Eén van beiden behoudt de woning

Stel dat één van beide partners besluit om de woning te behouden, dan moet deze partner de andere partner uitkopen (= wederinkoop van opleg) en het hypothecair krediet verder aflossen, geheel of deels. Indien de behoudende partner over niet voldoende middelen beschikt om de vertrekkende partner uit te kopen, zal een nieuwe lening moeten afgesloten worden met de bijhorende kosten zoals schrapping van de huidige hypothecaire inschrijving, wederbeleggingsvergoeding op de vervroegde terugbetaling van de lening die voortijdig afbetaald wordt, nieuwe hypothecaire inschrijving, nieuwe hypothecaire lening, … .

De partner die de woning behoudt kan de lening verder alleen afbetalen, of deels in geval de vertrekkende partner zijn of haar verschuldigde deel reeds voortijdig afbetaalt. Als de lening geheel wordt behouden, zal de partner die de woning houdt aan zijn bankier moeten vragen om de andere partner officieel vrij te stellen van het krediet. De bank zal vervolgend onderzoeken of de behoudende partner in staat is de lening alleen af te lossen d.m.v. controle van de inkomsten, garanties, verzekeringen, etc. …). Een onderlinge overeenkomst is niet voldoende.

In ieder geval is elke situatie anders en afhankelijk van de onverdeeldheid waarmee u de eigendom kocht en het eventuele huwelijkscontract.

De woning wordt verkocht

Stel u besluit beiden om de woning te verkopen. Een woning kan openbaar of onderhands verkocht worden. Ook hier weer komt de notaris tussen en dienen de nodige kosten betaald te worden. In geval van verkoop van de woning wordt een handlichting van de hypotheek gedaan die op de woning rust. Wat is een handlichting? Wel, een hypothecaire inschrijving loopt normaal gezien 30 jaar. Wordt de woning voortijdig verkocht, dan moet deze hypothecaire inschrijving geschrapt worden, wat men een handlichting noemt. De handlichting is een notariële akte. D.w.z. dat de vertegenwoordigers van de financiële instelling waar de hypotheeklening werd aangegaan, de handlichting moeten tekenen in het bijzijn van de notaris. De notaris brengt vervolgens een kopie van de handlichting binnen op het kantoor van bewaring der hypotheken dat zal instaan voor de eigenlijke schrapping. De kosten hieraan verbonden bedragen €315 à €500 euro.

Welke kosten worden door uw bank aangerekend bij het aangaan van een hypothecair krediet?

Naast de notariskosten betaalt u bij het aangaan van een hypothecair krediet kosten aan uw bank.

Aanhorigheden

Wanneer u een hypothecaire lening aangaat, zal de bank de hypothecaire inschrijving hierop verhogen met 5% of 10%. Deze verhoging dient om de extra kosten te dekken in geval van verkoop van uw woning door de bank als u het krediet niet kan terugbetalen. U dient deze verhoging niet zelf terug te betalen, maar ze heeft wel invloed op de totale kosten die u bij de notaris betaalt. Deze worden meestal op het totale leenbedrag betaald dat dan 5 of 10% hoger zal zijn. De bank bepaalt het percentage aan de hand van uw persoonlijke situatie. Als uw dossier weinig risico vertoont zal ze 5% in rekening brengen, maar doorgaans is het 10%.

Dossierkosten

De dossierkosten, of administratiekosten, die uw bank aanrekent bedragen doorgaans €250.

Verzekeringen

De bank zal u meestal aanspreken over een schuldsaldoverzekering. Deze verzekering garandeert terugbetaling van de lening in geval van overlijden van één van de kredietnemers. Deze verzekering is bij wet niet verplicht. Als uw bankier deze toch vraagt, bent u niet verplicht deze bij dezelfde bank af te sluiten als waar u uw hypothecair krediet aangaat.

Naast de schuldsaldoverzekering zal de bank u wijzen op een brandverzekering. Ook deze verzekering ziet de bank als een extra garantie op het aan u ontleende krediet.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *