Uncategorized

Hoe kan ik geld besparen bij het afsluiten van een lening voor een huis?

Wie via een hypothecaire lening de aankoop van zijn eerste en enige woning (of een voor een woning bestemde bouwgrond) financiert, kan een bijkomende vermindering krijgen van maximaal 1.000 euro op de te betalen registratierechten.

Om eenzelfde voordeel van 1.000 euro te bekomen wordt een bij-abattement bij de aankoop van een woning of bouwgrond ingevoerd van:

  • 10.000 euro bij toepassing van het gewoon tarief van 10% of
  • 20.000 bij toepassing van het verlaagd tarief van 5 % (beter bekend als het “klein beschrijf”).

Samen met het abattement kan de koper bijgevolg genieten van een totale vermindering van de heffingsgrondslag van 25.000 euro bij toepassing van het gewoon tarief en van 35.000 euro bij toepassing van het klein beschrijf.

Hoe kan ik een gratis gewaarborgd wonen verzekering krijgen?

De Vlaamse overheid stelt gratis een verzekering gewaardborgd wonen ter beschikking die je kan afsluiten als je een hypotheek hebt voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning. Deze verzekering geeft een bescherming aan degene die hun hypothecaire lening niet meer kunnen betalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Hoelang kan je gebruik maken van deze verzekering?

De verzekering gewaarborgd wonen heeft een looptijd van tien jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen voor het afbetalen van je hypothecaire lening

Hoeveel tegemoetkoming mag je verwachten van deze verzekering?

In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar is dit 56% van het afbetalingsbedrag, vanaf het derde jaar ontvangt je nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is bovendien beperkt tot 600 € per maand.

Zijn er nog bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze verzekering?

Ja, de verkoopwaarde van de woning mag niet meer zijn dan 320.000 euro (in sommige gemeentes is dit hoger) en bij nieuwbouw moet je je houden aan bepaalde energienormen.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *