Uncategorized

7 Tips voor het afsluiten van een hypothecaire lening

Veel mensen dromen van een eigen woning. Wie een huis wil kopen of bouwen heeft meestal een hypothecaire lening nodig. Voor de meeste mensen is het afsluiten van een hypothecaire lening een bijzonder grote stap. Je goed (laten) informeren is de boodschap. Dit kan je op termijn heel wat geld besparen en zo vermijd je ook onaangename verrassingen. Hieronder vind je enkele nuttige tips om een hypothecaire lening aan te vragen!

Vergelijk rentevoeten

Tussen banken is er een onderlinge concurrentie om leningen binnen te halen van de consument. Het loont dus zeker te moeite om de tarieven van de hypothecaire lening van verschillende kredietinstellingen met elkaar te vergelijken. Let er wel op dat je geen appelen met peren gaat vergelijken. Niet enkel de rentevoet op zich is belangrijk, kijk ook naar het totale bedrag dat afbetaald moet worden (kapitaal + rente).

Bepaal op welke termijn je wil lenen

De termijn van een hypothecaire lening kan variëren van 10 tot 40 jaar. Vroeger was de keuze voor een lening op 20 jaar vrij populair maar door de stijgende prijzen op de vastgoedmarkt van de voorbije jaren werd het bijna onmogelijk om op die manier nog een hypothecaire lening af te sluiten. Daarom bieden verschillende banken nu de mogelijkheid om een lening terug te betalen op 30 jaar (in sommige gevallen zelfs 40 jaar).

Bereken je leencapaciteit

Voordat je iets koopt, bepaal met de hulp van de bank hoeveel je kan lenen! Je kan ook altijd op het internet een simulatie doen, op die manier krijg je een idee over hoeveel geld je kan beschikken. Je mag stellen dat de maandelijkse afbetaling van je hypothecair krediet niet meer mag bedragen dan 1/3de van het inkomen. De voorwaarden voor een hypothecair krediet die je krijgt bij de bank hangen ook af van persoonlijke factoren zoals leeftijd, financiële draagkracht, inkomen,…

Hou rekening met de kosten

Als je een hypothecaire lening afsluit hou je best ook rekening met een aantal bijkomende kosten:

  • kosten voor de akte van de aankoop van de woning of grond en kosten voor de akte van de hypothecair lening
  • schattingskosten
  • dossierkosten
  • levensverzekering
  • schuldsaldoverzekering

Vergelijk de verschillende formules

Er zijn enorm veel mogelijkheden om een hypothecaire lening af te betalen. Je hebt de keuze uit een vaste of variabele rentevoet, je kan kiezen om maandelijks een vast bedrag af te lossen of bijvoorbeeld enkel rente te betalen en het kapitaal pas op het einde van de looptijd terug te betalen. Een vaste rentevoet is over het algemeen hoger dan een variabele rentevoet omdat er hier minder risico is. Je goed informeren voor je een lening afsluit is de boodschap!

Een aantal voorbeelden:

  • een hypothecaire lening 10/5/+2/-4 op 25 jaar met een basis rente van 4.75%, dit wil zeggen dat de rente 10 jaar vast is, met een herziening om de 5 jaar en een beperking van de rentestijging tot 2% en een rentedaling tot 4%
  • een hypothecaire lening 1/1/+3/-3 op 20 jaar met een basis rente van 5.25%, dit wil zeggen dat de rentevoet jaarlijks herzienbaar is met een beperking tot een stijging van 3% en een daling van 3%
  • een hypothecaire lening 15/5/+2/onbeperkt op 30 jaar met een basis rente van 7%, dit wil zeggen dat de rente na 15 jaar om de 5 jaar herzienbaar is met een beperking tot een stijging van de rente tot 2% en een onbeperkte rentedaling

Overweeg een hypothecaire volmacht

Hierbij geef je toestemming om een hypotheek te nemen wanneer dit in de toekomst nodig zou zijn. Op die manier kan je in het begin besparen op de koste van de notarisakte voor de hypothecaire lening. Banken lopen hierdoor wel meer risico en zullen dus niet snel geneigd zijn dit af te sluiten als ze je persoonlijke situatie niet kennen.

Maak gebruik van de opschortende voorwaarde

Het kan zijn dat je aanvraag voor een hypothecaire lening afgewezen wordt. Als je een huis koopt laat dan in het verkoopcompromis altijd een opschortende voorwaarde openemen met betrekking tot het verkrijgen van een hypothecaire lening. In dat geval zal de verkoop geacht worden niet plaatsgevonden te hebben en ben je niet gebonden en kan je nog steeds alle kanten uit.

Klant is koning … ook bij de bank!

Wanneer je een hypothecaire lening afsluit zal de bank ook rekening houden met andere zaken zoals je klantentrouwheid, spaargeld, beleggingen, verzekeringen, … Vraag dus zeker aan je bank om je een zo gunstig mogelijk tarief voor te stellen als je ook voor andere zaken klant bent!

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor een hypothecair krediet?

Het afsluiten van een hypothecaire krediet, of beter gezegd de aankoop van een eigen huis, is de droom van zowat iedere mens. Helaas komt er een aanzienlijk geldbedrag kijken bij een dergelijke aankoop en wat wanneer u niet over voldoende kapitaal beschikt? In dat geval kunt u een beroep doen op de mogelijkheden van een hypothecair krediet. Een hypothecair krediet is een krediet dat door een bank of financiële instelling wordt verstrekt met als doel om de aankoop van een woning of in bepaalde gevallen een stuk bouwgrond te financieren. Omdat de bank er absoluut zeker van wil zijn dat de kredietnemer in staat zal zijn om het geleende bedrag terug te betalen eist men voor een dergelijke lening een zogenaamde hypotheek op de woning in kwestie. Het bedrag dat u door middel van een hypothecair krediet kunt lenen wordt meestal gebaseerd op de waarde van de woning.

Voor het verkrijgen van een hypothecair krediet dient u als vanzelfsprekend aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Allereerst is het zo dat u over voldoende inkomen dient te beschikken. Veel mensen gaan er van uit dat men de mogelijkheid heeft om hun volledige inkomen te gebruiken voor de afbetaling van hun hypothecair krediet, maar dat is absoluut niet het geval. Banken zijn doorheen de jaren steeds strenger geworden en dat heeft er voor gezorgd dat u vandaag ten allen tijde een bedrag van zo’n 1000 euro per maand over dient te houden om van te kunnen leven. Met andere woorden, het is het bedrag van uw inkomen dat is gelegen boven de 1000 euro die zal bepalen hoeveel u precies kunt lenen. Ook de termijn van terugbetaling wordt veelal aan de hand van deze gegevens berekend. Een hypothecair krediet wordt steeds afgesloten voor een periode van 20, 25 of maximum 30 jaar.

Wanneer is een hypothecaire lening herfinancieren interessant?

Door de lage rentes willen steeds meer mensen hun hypothecaire lening herfinancieren. Hoe bepaal je nu of het aldanniet interessant is om bij je bank een herfinanciering van je woonkrediet aan te vragen? Tijdens de looptijd van de hypothecaire lening loont het moeite om jaarlijks eens te bekijken of het niet interessant is om het krediet te heronderhandelen met de bank. Je mag stellen dat een herfinanciering pas interessant is van zodra er een renteverschil is van minimaal 1% en de resterende looptijd van de lening minimaal 10 jaar bedraagt.

Welke kosten zijn er verbonden aan een herfinanciering van een hypothecair krediet?

Deze zullen afhangen of u kiest voor een interne herfinanciering bij uw huidige bank of dat u de keuze maakt om over te stappen naar een andere financiële instelling. In het algemeen is een interne herfinanciering goedkoper dan een externe. Hou er wel rekening mee dat uw huidige bank niet snel geneigd zal zijn om u het bodemtarief aan te bieden. Het loont zeker de moeite om ook eens bij een andere bank een offerte te vragen.

Bij een interne herfinanciering heb je naast dossierkosten ook nog de wederbeleggingsvergoeding als kost.

Deze wederbeleggingsvergoeding is wettelijk vastgelegd op 3 maanden rente op het nog resterende uitstaande kapitaal. Dit mag je beschouwen als een soort schadevergoeding omdat u de oorspronkelijke kredietovereenkomst niet heeft nageleefd. Bij een externe herfinanciering komen er naast de dossierkosten en de wederbeleggingsvergoeding ook nog kosten voor een handlichting van de hypotheek en de hypotheekkosten van het nieuwe krediet bij. Vergeet vooral niet om naar het totale kostenplaatje te kijken en let ook goed op dat u correct vergelijkt; dan pas kan u weten of een herfinanciering van uw hypothecaire lening interessant is of niet!

Wat is een hypothecaire lening?

Een hypothecaire lening is een krediet waarvan de terugbetaling is gedekt door een hypotheek. Een hypothecaire lening wordt dikwijls kortweg hypotheek genoemd. Wilt u gelijk welk type vastgoed kopen? Dan heeft u eventueel een hypothecaire lening nodig om de aankoop van dat onroerend goed te financieren. De bank leent je een geldsom maar je moet de woning als onderpand geven zolang de lening niet volledig terugbetaalt is. Het geleende kapitaal wordt over een bepaalde periode terugbetaald en daarbovenop betaal je rente. Deze rente wordt meestal berekenend op het gedeelte van het kapitaal dat nog niet afgelost is. De kredietverstrekker wordt door de hypothecaire lening een bevoorrecht schuldeiser tegenover eventuele andere schuldeisers. Als je de lening niet terugbetaalt, wordt de bank in principe eigenaar van het onroerend goed. Op één onroerend goed kunnen in principe verschillende hypotheken rusten.

Wanneer je bij een bank een hypothecaire lening afsluit zal de bank ook vragen dat je een hypotheek neemt op het onroerend goed.

Deze hypotheek wordt dan genomen als onderpand voor de hypothecaire lening. De hypotheek wordt via een notariële akte vastgelegd en vervolgens ingeschreven in het hypotheekregister. Wanneer de hypothecaire lening volledig is terugbetaald verdwijnt de hypotheek uit het register. Indien je de hypothecaire lening niet kan terugbetalen aan de bank dan heeft deze het recht om het onroerende goed dat als onderpand voor de lening opgegeven werd te verkopen.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *